Algemene Voorwaarden


Eerlijk, duidelijk en transparant
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van mijn.laminaatshop.be en de bestellingen die gedaan worden via dit platform, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld bij het bestelproces.

Artikel 1 - Identiteit van de verkoper

Laminaatshop BV handelend onder de naam: Laminaatshop

Vestigingsadres
Laminaatshop BV
Baasrodestraat 114
9200 Dendermonde

Bereikbaarheid
Dinsdag t/m vrijdag van 10:00 uur tot 12:00 uur en 13:00 uur tot 18:30 uur
Zaterdag van 10:00 uur tot 12:00 uur en 13:00 uur tot 17:30 uur
Telefoonnummer: 052 524 128
E-mailadres: info@laminaatshop.be
Ondernemingsnummer: BE 0809.922.383
Bankrekeningnummer: BE62 3630 4883 1961

Artikel 2 - Toepasselijkheid

Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ons als Webwinkelier voor de verkoop die gebeurt via de website: https://mijn.laminaatshop.be aan jou als Consument (iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebracht producten of diensten verwerft of gebruikt).
Deze algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op verkoop via de website laminaatshop.be, bestellingen van vloeren of andere producten via email en/of in de winkel of telefonisch.

Wij leveren enkel in België & Nederland. Als je een leveringsadres in een ander land opgeeft, kunnen we je bestelling weigeren.

Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet je minstens 18 jaar oud zijn. Als je geen 18 bent, vragen we je om de bestelling door je ouders of wettelijke voogd te laten plaatsen. Als we merken dat en bestelling geplaatst is door een minderjarige, kunnen we deze bestelling weigeren. Laminaatshop BV kan niet verantwoordelijk worden gesteld als je als minderjarige een aankoop hebt verricht, de ouders dragen dan eindverantwoordelijkheid.

Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onze algemene voorwaarden die steeds beschikbaar zijn via de website.

Als je online bestelt, bezorgen we je bovendien samen met de orderbevestiging of ten laatste bij de levering een kopie van deze algemene voorwaarden in een formaat dat je kan opslaan of afdrukken. We raden je overigens aan om dit altijd te doen.

Als naast deze algemene voorwaarden ook bijkomende bijzondere voorwaarden van toepassing zijn, geldt bovenstaande ook voor die bijzondere voorwaarden. Als onze algemene voorwaarden strijdig zouden zijn met die bijzondere voorwaarden geldt dat de bijzondere voorwaarden de bovenhand neemt.

Artikel 3 - Ons Aanbod en jouw bestelling

Als een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, vermelden we dit uitdrukkelijk in ons aanbod.

We beschrijven altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat we je verkopen en hoe het bestelproces zal verlopen. De beschrijving is in elk geval voldoende gedetailleerd om je een goede beoordeling te laten maken. Als we gebruik maken van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden goederen en/of diensten. Vergissen is echter menselijk en als we ons overduidelijk vergist hebben, zijn we niet verplicht om je alsnog te leveren. Indien wij ons vergist hebben dienen wij dit minstens binnen 1 werkdag na jouw orderbevestiging via schriftelijk (via email, post) laten weten. Tevens zal Laminaatshop dan binnen 5 werkdagen overgaan tot terugbetaling van je bestelling.

Je bestelling is compleet en de overeenkomst tussen ons is definitief zodra we je bestelling bevestigen per mail en zodra we voor je betalingstransactie met krediet- of debetkaarten de goedkeuring door de uitgever van de kaart ontvangen hebben. We aanvaarden Visa, MasterCard, Bancontact & iDeal. Indien de uitgever van je kaart weigert om in te stemmen met je betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van uw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.

Om een product aan te kopen, voeg je het product toe aan je winkelmandje. Nadien geef je je contactgegevens en facturatiegegevens in. Vervolgens kies je of je deze graag geleverd hebt via een pakketdienst of afhalen in onze Laminaatshop winkel te Dendermonde. In de laatste stap krijg je een overzichtspagina, aanvaard je onze algemene voorwaarden en bevestig je je betaling door het indrukken van de bestelknop. Als je deze stappen hebt doorlopen, is je aankoop definitief.

Artikel 4 - Herroepingsrecht

Als je goederen bij ons koopt, heb je gedurende 14 dagen vanaf de levering het recht om te beslissen dat je de goederen niet wil houden. Je kan je bestelling dan zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden terugsturen. Binnen de 5 dagen nadat we je bestelling teruggekregen hebben of je hebt aangegeven dat je wil afzien van de overeenkomst, betalen we je de volledige aankoopprijs ervan terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee je hebt betaald. De kosten voor het terugbezorgen is op jouw kosten, je kan wel aan een extra voordelige prijs een verzendlabel bij ons aankopen, dit wordt dan apart afgerekend.

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen. Jij bent namelijk verantwoordelijk dat de goederen bij ons moeten terugkomen in de staat zoals je ze hebt ontvangen.

Tijdens de eerste 14 dagen na de levering verwachten we dat je zorgvuldig omgaat met de bestelling en de verpakking. Als je de goederen nog wil kunnen terugsturen zoals hierboven omschreven, mag je ze enkel in die mate uitpakken als nodig is om te kunnen beoordelen of je het goed wenst te behouden. Als je de goederen terugstuurt, moet dit indien mogelijk gebeuren samen met de originele verpakking, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking en rekening houdende met onze instructies hieronder.

Bij onderhoudsproducten of producten die gerelateerd zijn aan onderhoud mag je deze niet openmaken en dan terugsturen. Dit is ook zo wettelijk geregeld omwille van hygiënische redenen. Als wij merken bij het terugbezorgen dat deze producten toch zijn opengemaakt of gebruikt kan het niet terugbetaald worden. Bij verbruiksgoederen vervalt het recht op retour van het moment dat je dit (deels) hebt verbruikt. De goederen moeten in perfecte staat opnieuw kunnen verkocht worden, je mag de goederen beoordelen/bekijken net zoals je dat in de winkel zou doen.

Je kan je retour retourneren via de post of een koerier. Jij bent verantwoordelijk voor de terugzending van het product. Je kan het ook zelf binnenbrengen in onze winkel te Dendermonde. Zorg dus steeds dat het artikel goed verpakt is dat het niet beschadigd geraakt tijdens de retourzending. Als een pakket verloren geraakt of beschadigd geraakt tijdens een retourzending is dit jouw verantwoordelijkheid en dien je zelf contact op te nemen met de koeriersdienst. Laminaatshop BV kan nooit verantwoordelijk gesteld worden. Wij zijn pas verantwoordelijk nadat we het pakket hebben ontvangen en getekend hebben voor correct ontvangst.

Om je herroepingsrecht, zowel in het geval van levering van diensten als levering van goederen snel en correct uit te oefenen, kan je het het Europees modelformulier voor Herroeping gebruiken en dit opsturen naar info@laminaatshop.be of Baasrodestraat 114, 9200 Dendermonde. Wij zullen je per e-mail een ontvangstbevestiging van jouw herroeping sturen.

Sommige producten zijn uitgesloten van het herroepingsrecht hier vallen o.a. dienstenovereenkomsten onder (zoals de verlenging van de online Academy, …). Ook speciaal bestelde artikels vallen hieronder. Indien een specifiek artikel online aangekocht wordt en niet kan geretourneerd worden staat dit duidelijk vermeld op de productpagina

Dienstenovereenkomsten zijn na activatie van de dienst uitgesloten van het herroepingsrecht.

Artikel 5 - De prijs

Onze prijzen zijn inclusief alle belastingen, BTW, taksen en diensten. Je komt dus nooit voor verrassingen te staan. Verzending is afhankelijk van het orderbedrag kosteloos of te betalen, dit staat steeds vermeld bij je eindafrekening en overzicht net voor je besteld.

Artikel 6 - Betaling

Wij kunnen bij online bestellingen enkel betaling via de betaalmodules op onze website aanvaarden.
Om een veilige online betaling en de veiligheid van je persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heb je geen speciale software nodig. Je herkent een veilige SSL-verbinding aan het "slotje" in de onderste statusbalk van je browser.

Artikel 7 - Conformiteit en garantie

Wij garanderen dat onze goederen conform zijn aan je bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die je ervan mag hebben rekening houdende met de specificaties van het product. Wij garanderen je natuurlijk ook dat onze goederen voldoen aan alle op het ogenblik van je bestelling bestaande wetten.

Bovendien hanteren wij wat betreft het leveren van goederen de wettelijke minimumgarantietermijn van twee jaar indien het goed niet conform is aan de geplaatste bestelling. Dit betekent dat bij gebreken of defecten aan het goed tot 2 jaar na de levering dit goed kosteloos wordt hersteld, dan wel vervangen.

Soms biedt een bepaalde leverancier een langere of uitgebreidere garantie dan de wettelijke minimumgarantie van 2 jaar, dit is een fabrieksgarantie. De fabrieksgarantie doet geen afbreuk aan de wettelijke minimumgarantie. Als er een fabrieksgarantie wordt aangeboden verschilt deze per product. De eigenschappen van de fabrieksgarantie staan vermeld op de webpagina van het product en het garantiebewijs. fabrieksgaranties gelden voor bestellingen binnen België & Nederland en voor de termijn die op de webpagina van het product staat. De afhandeling van de klacht binnen de fabrieksgarantie is voor de producent van het product. Laminaatshop ontleent geen extra rechten of plichten buiten de wettelijke garantie.

Artikel 8 - Levering en uitvoering

Alle goederen en diensten worden geleverd op het door jou bij je bestelling aangegeven adres.

We zullen de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

We zullen geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed maar uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd,, verwittigen wij je altijd voor het verstrijken van de voorziene leveringstermijn. Als wij dat niet doen, kan je kosteloos afzien van je bestelling. In dat geval betalen wij je uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding terug.

Onze verzendingen gebeuren tot het moment van bezorging aan jou of een door jou aangewezen vertegenwoordiger steeds op ons risico tot op het moment van ontvangst. Je hoeft je dus geen zorgen te maken om goederen die verloren gaan in de post. Als je ons echter goederen terugzendt binnen de 14 dagen na aankoop omdat je ze liever niet wil houden, ben jij verantwoordelijk voor het transport.

Indien de door ons geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd dien je deze beschadiging te vermelden aan het koeriersbedrijf dat jou het pakket overhandigd. Als je geen nota maakt van een beschadigde zending, gaan we er altijd vanuit dat je de goederen in perfecte staat hebt ontvangen. Als de door ons geleverde goederen niet overeenstemmen met de artikelen die op de leveringsbon vermeld staan of niet overeenkomen met de artikelen die je had besteld, moet je dit zo snel mogelijk melden (binnen de 24 uur) en de artikelen naar ons terugsturen.

We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die de onderneming heeft aangesteld. Onze aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant werden ontvangen.

Artikel 9 - Overmacht

In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.

Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden.

Artikel 10 - Intellectuele eigendom

Onze website, logo's, teksten, foto's, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.

Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mag je bijvoorbeeld tekeningen, foto's namen, teksten, logo's kleurencombinatie, etc ... niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Artikel 11 - Klachtenregeling en geschillen

We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn. Als je toch klachten zou hebben over onze diensten, kan je ons contacteren via info@laminaatshop.be, telefoonnummer 052 52 41 28, of per brief gericht aan: Laminaatshop BV, Baasrodestraat 114, 9200 Dendermonde. We doen er alles aan om je klacht binnen de 5 werkdagen te behandelen.

Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd. Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar Boek VI van het Belgisch Wetboek Economisch Recht.

Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de Federale Overheid bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. Je kan de Consumentenombudsdienst bereiken via deze link: https://www.consumentenombudsdienst.be/nl

Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan je bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: https://ec.europa.eu/odr.


Klantendienst

   +32 52 52 41 28

   info@laminaatshop.be

Volg ons

         

© 2001-2023 Laminaatshop BV